Cơ sở đã đăng ký
    19/09/2022
Thành phố Cẩm Phả
    17/08/2022
Thành phố Uông Bí
    16/08/2022
Thành phố Cẩm Phả
    15/08/2022
Huyện Tiên Yên
    12/08/2022
Thành phố Cẩm Phả
152 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    22/09/2022
Thành phố Uông Bí
    08/08/2022
Thành phố Uông Bí
    13/10/2021
Thành phố Cẩm Phả
    01/10/2021
Thành phố Cẩm Phả
    24/06/2020
Huyện Tiên Yên
9 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    21/07/2022
Thành phố Uông Bí
    05/12/2019
Thành phố Hạ Long
2 Cơ sở

SẢN PHẨM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Thể hiện sự trách nhiệm, nhằm minh bạch thông tin
mang lại lợi ích thiết thực cho nhà sản xuất và kinh doanh

Background Quang Ninh Quang Ninh Quang Ninh Quang Ninh Quang Ninh Quang Ninh Quang Ninh Quang Ninh Quang Ninh Quang Ninh Quang Ninh Quang Ninh Quang Ninh
Bản đồ TỈNH QUẢNG NINH
ĐÔNG TRIỀUUÔNG BÍHẠ LONGCẨM PHẢVÂN ĐỒNBA CHẼMÓNG CÁIHẢI HÀĐẦM HÀTIÊN YÊNCÔ TÔBÌNH LIÊUQUẢNG YÊN