Cơ sở đã đăng ký
    08/09/2023
Huyện Tiên Yên
    08/09/2023
Thành phố Uông Bí
    05/09/2023
Thị xã Quảng Yên
    05/09/2023
Thành phố Uông Bí
    24/08/2023
Huyện Hải Hà
983 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    24/08/2023
Huyện Vân Đồn
    31/10/2022
Thành phố Hạ Long
    22/09/2022
Thành phố Uông Bí
    08/08/2022
Thành phố Uông Bí
    13/10/2021
Thành phố Cẩm Phả
11 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    21/07/2022
Thành phố Uông Bí
    17/11/2021
Huyện Bình Liêu
    05/12/2019
Thành phố Hạ Long
3 Cơ sở

SẢN PHẨM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Thể hiện sự trách nhiệm, nhằm minh bạch thông tin
mang lại lợi ích thiết thực cho nhà sản xuất và kinh doanh