Kết nối cung cầu
Cơ sở sản xuất Kinh doanh
thôn 8, xã Quảng Long, huyện Hải Hà , tỉnh Quảng Ninh
 Huyện Hải Hà
tại Gia đÌnh, phố Đông Tiến II, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
 Huyện Tiên Yên
Khu 3 - thị trấn Cô Tô - huyện Cô Tô - tỉnh Quảng Ninh
 Huyện Cô Tô
Khu 1 thị trấn Cô Tô huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
 Huyện Cô Tô
Khu Bọ Cắn, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, QN
 Thành phố Cẩm Phả
Khu Bọ Cắn, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, QN
 Thành phố Cẩm Phả
Số 220, phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
 Huyện Tiên Yên
Tổ 40, khu 4, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 Thành phố Hạ Long

Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc hàng hóa tỉnh Quảng Ninh

Bản quyền dữ liệu thuộc về Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Đơn vị đầu mối vận hành: Sở Nông nghiệp và PTNT

Thực hiện nhiệm vụ tại: Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 19/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ: Tầng 10, Toà Liên cơ quan số 3, Cột 8 - Phường Hồng Hà - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại: +84.2033.835.661 - Fax: +84.2033.835.661

Email: snn@quangninh.gov.vn

Đơn vị cung cấp dịch vụ phần mềm: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển