Cơ sở đã đăng ký
    06/12/2023
Thành phố Uông Bí
    22/11/2023
Thành phố Uông Bí
    22/11/2023
Thị xã Đông Triều
    22/11/2023
Thành phố Hạ Long
    22/11/2023
Thành phố Hạ Long
1006 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    13/10/2023
Huyện Tiên Yên
    13/10/2023
Huyện Tiên Yên
    24/08/2023
Huyện Vân Đồn
    31/10/2022
Thành phố Hạ Long
    22/09/2022
Thành phố Uông Bí
13 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    21/07/2022
Thành phố Uông Bí
    17/11/2021
Huyện Bình Liêu
    05/12/2019
Thành phố Hạ Long
3 Cơ sở

SẢN PHẨM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Thể hiện sự trách nhiệm, nhằm minh bạch thông tin
mang lại lợi ích thiết thực cho nhà sản xuất và kinh doanh