Cơ sở đã đăng ký
    20/06/2024
Thành phố Uông Bí
    20/06/2024
Thành phố Uông Bí
    20/06/2024
Thành phố Uông Bí
    20/06/2024
Thành phố Uông Bí
    20/06/2024
Thành phố Uông Bí
1242 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    20/06/2024
Huyện Đầm Hà
    20/06/2024
Huyện Đầm Hà
    19/06/2024
Thành phố Hạ Long
    14/06/2024
Thành phố Móng Cái
    14/01/2024
Thị xã Đông Triều
19 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    18/01/2024
Thành phố Hạ Long
    21/07/2022
Thành phố Uông Bí
    17/11/2021
Huyện Bình Liêu
    05/12/2019
Thành phố Hạ Long
4 Cơ sở

SẢN PHẨM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Thể hiện sự trách nhiệm, nhằm minh bạch thông tin
mang lại lợi ích thiết thực cho nhà sản xuất và kinh doanh