Cơ sở đã đăng ký
    17/05/2024
Thành phố Hạ Long
    11/04/2024
Thành phố Cẩm Phả
    11/04/2024
Huyện Vân Đồn
    11/04/2024
Thành phố Hạ Long
    09/04/2024
Thành phố Cẩm Phả
1023 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    14/01/2024
Thị xã Đông Triều
    18/12/2023
Huyện Tiên Yên
    13/10/2023
Huyện Tiên Yên
    13/10/2023
Huyện Tiên Yên
    24/08/2023
Huyện Vân Đồn
15 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    18/01/2024
Thành phố Hạ Long
    21/07/2022
Thành phố Uông Bí
    17/11/2021
Huyện Bình Liêu
    05/12/2019
Thành phố Hạ Long
4 Cơ sở

SẢN PHẨM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Thể hiện sự trách nhiệm, nhằm minh bạch thông tin
mang lại lợi ích thiết thực cho nhà sản xuất và kinh doanh