Trang chủ/ UBND Tỉnh Quảng Ninh/ Huyện Vân Đồn
HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10203: Chế biến và bảo quản nước mắm:
Ngày duyệt hồ sơ: 05/12/2019
Thôn Đông Thắng, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 8
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10203: Chế biến và bảo quản nước mắm:
Ngày duyệt hồ sơ: 05/12/2019
Thôn Đông Trung- xã Đông Xá- huyện Vân Đồn- Tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 11
Lĩnh vực kinh doanh chính: 4632: Bán buôn thực phẩm
Ngày duyệt hồ sơ: 06/12/2019
Tổ 2, khu 4, Thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 14
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 15/01/2020
Thôn 10/10, Xã Vạn Yên, Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 8
Lĩnh vực kinh doanh chính: 102 - 1020: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 20/07/2022
Khi 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 11
Lĩnh vực kinh doanh chính: 4632: Bán buôn thực phẩm
Ngày duyệt hồ sơ: 01/06/2023
Thôn Đông Tiến, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10: SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Ngày duyệt hồ sơ: 05/12/2022
Thôn 15, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 02/06/2023
Tổ 1, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 02/06/2023
Thôn 12, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 09/08/2023
Thôn Thái Hoà, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 5
LỌC THÔNG TIN