HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 4632: Bán buôn thực phẩm
Ngày duyệt hồ sơ: 06/12/2019
Tổ 2, khu 4, Thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 14
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10203: Chế biến và bảo quản nước mắm:
Ngày duyệt hồ sơ: 05/12/2019
Thôn Đông Trung- xã Đông Xá- huyện Vân Đồn- Tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 11
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10203: Chế biến và bảo quản nước mắm:
Ngày duyệt hồ sơ: 05/12/2019
Thôn Đông Thắng, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 8
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 15/01/2020
Thôn 10/10, Xã Vạn Yên, Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 8
Lĩnh vực kinh doanh chính: 102 - 1020: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 20/07/2022
Khi 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0321: Nuôi trồng thủy sản biển
Ngày duyệt hồ sơ:
Tổ 1, khu 8, thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0311 - 03110: Khai thác thủy sản biển
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Đông Hải, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, Quảng Nịnh
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 02: LÂM NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Cái Bầu, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 102 - 1020: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ:
huyện Vân Đồn - Quảng Ninh
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0311 - 03110: Khai thác thủy sản biển
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Trung Đông - xã Đông Xá - huyện Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
LỌC THÔNG TIN