Trang chủ/ UBND Tỉnh Quảng Ninh/ Huyện Đầm Hà
HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 102 - 1020: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 20/06/2024
Đầm Hà - Đầm Hà - QN
Đã phê duyệt
số sản phẩm 11
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Ngày duyệt hồ sơ: 24/06/2020
Thôn Trung Sơn, xã Quảng Lợi (Quảng Tân), huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0111 - 01110: Trồng lúa
Ngày duyệt hồ sơ: 02/07/2024
Thôn Đông- xã Dực Yên-huyên Đầm Hà-tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0119: Trồng cây hàng năm khác
Ngày duyệt hồ sơ: 02/07/2024
đầm hà
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10: SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Ngày duyệt hồ sơ: 20/06/2024
thôn Tân Liên, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà - QN
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10109: Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ: 20/06/2024
T.Trấn Đầm Hà - Đầm Hà - QN
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 20/06/2024
Số 74, phố Lê Hồng Phong, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10109: Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ: 02/07/2024
Lý A Cỏong, TT Đầm Hà, huyện Đầm Hà
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 02/07/2024
Bản Tài Lý Sáy, xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1101 - 11010: Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
Ngày duyệt hồ sơ: 02/07/2024
Bản Tài Lý Sáy, xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
LỌC THÔNG TIN