Trang chủ/ UBND Tỉnh Quảng Ninh/ Huyện Đầm Hà
HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Ngày duyệt hồ sơ: 24/06/2020
Thôn Trung Sơn, xã Quảng Lợi (Quảng Tân), huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1101 - 11010: Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
Ngày duyệt hồ sơ: 23/08/2023
Bản Tài, Lý Sáy, Quảng Lâm, Đầm Hà, Quảng Lâm
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1101 - 11010: Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
Ngày duyệt hồ sơ: 23/08/2023
Số 74 phố Lê Hồng Phong, Đầm Hà, Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0162 - 01620: Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
Ngày duyệt hồ sơ: 05/12/2019
Thôn Tân Liên, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0146: Chăn nuôi gia cầm
Ngày duyệt hồ sơ: 28/08/2023
Thôn Tân Hòa, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0146: Chăn nuôi gia cầm
Ngày duyệt hồ sơ: 03/10/2023
77 Phố Hà Quang Vóc - TT. Đầm Hà - Đầm Hà - Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10109: Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ: 23/08/2023
Tân Lập - Đầm Hà - QN
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10101: Giết mổ gia súc, gia cầm
Ngày duyệt hồ sơ:
Dực Yên - Đầm Hà - QN
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10101: Giết mổ gia súc, gia cầm
Ngày duyệt hồ sơ:
Dực Yên - Đầm Hà - QN
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10101: Giết mổ gia súc, gia cầm
Ngày duyệt hồ sơ:
Dực Yên - Đầm Hà - QN
Đã phê duyệt
LỌC THÔNG TIN