Trang chủ/ UBND Tỉnh Quảng Ninh/ Thành phố Móng Cái
HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 02/06/2023
Tổ 4, khu Hồng Phong, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái
Đã phê duyệt
số sản phẩm 12
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 04/03/2024
Khu 7, phường Ka Long, thành phố Móng Cái
Đã phê duyệt
số sản phẩm 12
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 01/11/2023
Khu 5, phường Kalong, thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 9
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0321: Nuôi trồng thủy sản biển
Ngày duyệt hồ sơ: 06/12/2019
Khu 4 phường Hải Hòa thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 8
Lĩnh vực kinh doanh chính: 102 - 1020: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 23/08/2023
Thôn 4, TX Hải Đông, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 6
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1076- 10760: Sản xuất chè:
Ngày duyệt hồ sơ: 27/05/2020
Thôn Thán Phún – Xã Bắc Sơn – TP. Móng Cái – Tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 6
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 07/11/2023
Thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 6
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 07/11/2023
Thôn 8, xã Hải Đông, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 6
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 07/11/2023
Số 60, Đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái
Đã phê duyệt
số sản phẩm 6
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 07/11/2023
Số 12B ngõ 40, đường Liên khu 4-1, khu 4, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 5
LỌC THÔNG TIN