Trang chủ/ UBND Tỉnh Quảng Ninh/ Thành phố Móng Cái
HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0321: Nuôi trồng thủy sản biển
Ngày duyệt hồ sơ: 06/12/2019
Khu 4 phường Hải Hòa thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 8
Lĩnh vực kinh doanh chính: 101 - 1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ:
Khu 5, phường Kalong, thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0322: Nuôi trồng thủy sản nội địa
Ngày duyệt hồ sơ:
thôn 5 xã Quảng Nghĩa thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0128: Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Ngày duyệt hồ sơ: 06/12/2019
số 39 Nguyễn Chi Phương, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1076- 10760: Sản xuất chè:
Ngày duyệt hồ sơ: 27/05/2020
Thôn Thán Phún – Xã Bắc Sơn – TP. Móng Cái – Tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 6
Lĩnh vực kinh doanh chính: 102 - 1020: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 29/12/2021
thôn 9, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 4632: Bán buôn thực phẩm
Ngày duyệt hồ sơ: 29/12/2021
Số 9, ngách 33, ngõ 116A, đường Trần Quốc Tảng, khu 3, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 03: KHAI THÁC, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn 1-Hải Đông, tp Móng Cái, QN
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 02/06/2023
Tổ 4, khu Hồng Phong, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái
Đã phê duyệt
số sản phẩm 12
Lĩnh vực kinh doanh chính: 102 - 1020: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 23/08/2023
Thôn 4, TX Hải Đông, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 6
LỌC THÔNG TIN