HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1062 - 10620: Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
Ngày duyệt hồ sơ: 09/05/2022
Tổ 3, khu 1, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 11
Lĩnh vực kinh doanh chính: 015 - 0150 - 01500: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
Ngày duyệt hồ sơ: 06/12/2019
Thôn Bắc Xa, xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 11
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0149 - 01490: Chăn nuôi khác
Ngày duyệt hồ sơ: 11/01/2021
TT Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 02/10/2023
Thôn Nam Hả Ngoài, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 09/10/2023
Khu phố 3A, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ:
Ba chẽ
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 462 - 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Ngày duyệt hồ sơ:
Huyện Ba chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 014: Chăn nuôi
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Đồng Giảng B xã Lương Mông, Ba Chẽ, QN
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 107: Sản xuất thực phẩm khác
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Khe Tum xã Minh Cầm, Ba Chẽ, QN
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 107: Sản xuất thực phẩm khác
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Hồng Tiến xã Đạp Thanh, Ba Chẽ, QN
Đã phê duyệt
LỌC THÔNG TIN