HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 29/03/2022
CN-08, ố số 01, Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh, P. Cẩm Thịnh, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 8
Lĩnh vực kinh doanh chính: Thực phẩm chế biến sẵn
Ngày duyệt hồ sơ: 18/05/2020
SN 21, tổ 6, khu 6 phường Cẩm Thành, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 06/12/2019
Tổ 2, Khu 1, Phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 15/02/2020
Số nhà 83, tổ 8, khu Hồng Thạch A, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 08/06/2021
Tổ 6, khu Tân Lập 3, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 01/10/2021
xóm 3, thôn Hà Tranh, xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất đồ uống có cồn
Ngày duyệt hồ sơ: 13/10/2021
Tổ 5, Khu 3, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 07/01/2022
Khu Bọ Cắn, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, QN
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 28/02/2022
Khu Bọ Cắn, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, QN
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Ngày duyệt hồ sơ: 07/07/2020
tổ 5, khu 6C phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
LỌC THÔNG TIN