Trang chủ/ UBND Tỉnh Quảng Ninh/ Thành phố Cẩm Phả
HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 4631 - 46310: Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Ngày duyệt hồ sơ: 12/08/2022
Tổ 7, khu phố Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 22
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10: SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Ngày duyệt hồ sơ: 16/08/2022
Số 697, tổ 10, khu 5, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 17
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10: SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Ngày duyệt hồ sơ: 19/09/2022
Đã phê duyệt
số sản phẩm 17
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 27/07/2023
Số 51, ngõ 74 đường Bái Tử Long, tổ 2, khu 4B, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 13
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 01/06/2023
Số 31, tổ 7, khu 1, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 12
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10109: Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ: 29/03/2022
CN-08, ố số 01, Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh, P. Cẩm Thịnh, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 11
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 14/07/2023
Số nhà 35, tổ 1, khu 3B, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 10
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 27/09/2023
Tổ 5, khu Tân Lập 3, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả
Đã phê duyệt
số sản phẩm 10
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 05/03/2024
Tổ 6, khu Tân Lập 7, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả
Đã phê duyệt
số sản phẩm 9
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 12/04/2024
Số 215, đường Trần Phú, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả
Đã phê duyệt
số sản phẩm 9
LỌC THÔNG TIN