Trang chủ/ UBND Tỉnh Quảng Ninh/ Thành phố Cẩm Phả
HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0149 - 01490: Chăn nuôi khác
Ngày duyệt hồ sơ: 06/12/2019
Tổ 2, Khu 1, Phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10109: Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ: 15/02/2020
Số nhà 83, tổ 8, khu Hồng Thạch A, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 102 - 1020: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 18/05/2020
SN 21, tổ 6, khu 6 phường Cẩm Thành, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 101 - 1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ: 08/06/2021
Tổ 6, khu Tân Lập 3, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1101 - 11010: Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
Ngày duyệt hồ sơ: 01/10/2021
xóm 3, thôn Hà Tranh, xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1101 - 11010: Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
Ngày duyệt hồ sơ: 13/10/2021
Tổ 5, Khu 3, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10109: Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ: 29/03/2022
CN-08, ố số 01, Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh, P. Cẩm Thịnh, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 8
Lĩnh vực kinh doanh chính: 4631 - 46310: Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Ngày duyệt hồ sơ: 12/08/2022
Tổ 7, khu phố Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 22
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10: SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Ngày duyệt hồ sơ: 16/08/2022
Số 697, tổ 10, khu 5, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 17
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10: SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Ngày duyệt hồ sơ: 19/09/2022
Đã phê duyệt
số sản phẩm 17
LỌC THÔNG TIN