Tác giả: Hà Thanh - 27/06/2021
A A
Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn tỉnh Quảng Ninh

 Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP), tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh bằng phương thức điện tử; góp phần cải cách hành chính và tạo sự bứt phá về hạ tầng ứng dụng CNTT trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 193/KH-UBND về xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh.

Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm bằng phương thức điện tử giúp các cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng phát huy quyền giám sát, kiểm tra; dễ dàng xác minh nguồn gốc sản phẩm, phát hiện kịp thời hàng giả, hàng không có nguồn gốc hợp pháp

Mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá các sản phẩm chủ lực, sản phẩm thuộc chương trình OCOP, chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn được sản xuất và tiêu thụ trên địa bàn tỉnh; là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác thống kê, xây dựng cơ chế quản lý, điều tiết và phân phối sản phẩm trên thị trường, góp phần tạo nên một cổng thông tin minh bạch về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm. Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm bằng phương thức điện tử giúp các cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng phát huy quyền giám sát, kiểm tra; dễ dàng xác minh nguồn gốc sản phẩm, phát hiện kịp thời hàng giả, hàng không có nguồn gốc hợp pháp; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp sức khỏe người tiêu dùng.

Thời gian thực hiện từ năm 2018-2020. Cụ thể, năm 2018 sẽ xây dựng và phê duyệt ban hành Kế hoạch triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh. Năm 2019 xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, hệ thống phần cứng cùng hạ tầng bảo quản thiết bị; thu thập dữ liệu, biên tập và nhập dữ liệu lên hệ thống web. Năm 2020 tiếp tục vận hành, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Phấn đấu 100% sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực, sản phẩm chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản thực phẩm an toàn, sản phẩm trong chương trình OCOP Quảng Ninh được sản xuất, tiêu thụ trên địa bàn ứng dụng CNTT truy xuất nguồn gốc sử dụng mã QR-code. Từ năm 2021 trở đi sẽ bàn giao các tài khoản quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm cho các đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân để tiếp tục vận hành, khai thác, sử dụng và phát triển đưa các loại sản phẩm khác, tổ chức, cá nhân khác tham gia vào hệ thống quản lý.

Các nhiệm vụ chủ yếu cần triển khai gồm có thiết lập Module phần mềm có giao diện riêng cho “Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; cập nhật, biên tập, đưa dữ liệu lên Hệ thống và quản trị hệ thống; thiết kế, in tem mã QR-code số hóa thông tin, xác thực chống hàng giả; đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh./.

Hà Thanh

 

CÁC TIN KHÁC