Quy định về Truy xuất nguồn gốc
Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi
Ngày ban hành
: 19/08/2022
Trạng thái
KẾ HOẠCH xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc, sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Ngày ban hành
: 19/08/2022
Trạng thái
TÌM KIẾM VĂN BẢN