Trang chủ/ UBND Tỉnh Quảng Ninh/ Thành phố Uông Bí
HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 101 - 1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ: 14/07/2021
Tổ 38 khu 10 - Phường Quang Trung - Thành phố Uông Bí - Quảng Ninh.
Đã phê duyệt
số sản phẩm 36
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 03/07/2024
T31, Khu Phú Thanh Tây, P Yên Thanh, TP. Uông Bí, QN
Đã phê duyệt
số sản phẩm 18
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 06/12/2023
Tổ 3, khu 3, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí
Đã phê duyệt
số sản phẩm 18
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 05/06/2023
Tổ 14A, khu 2, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 15
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 05/06/2024
Tổ 10 Khu 1, Phường Vàng Danh, Thành Phố Uông Bí, tỉnh Quảng NInh, Việt Nam
Đã phê duyệt
số sản phẩm 9
Lĩnh vực kinh doanh chính: 21: SẢN XUẤT THUỐC, HÓA DƯỢC VÀ DƯỢC LIỆU
Ngày duyệt hồ sơ: 21/07/2022
Số 28, khu Bạch Đằng 1, phường Phương Nam, thành phố Hạ Long
Đã phê duyệt
số sản phẩm 9
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10203: Chế biến và bảo quản nước mắm:
Ngày duyệt hồ sơ: 14/01/2020
Tổ 5 khu 1, P Vàng Danh, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 9
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Ngày duyệt hồ sơ: 17/08/2022
Số nhà 38, tổ 29, khu 8, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 8
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 03/07/2024
Khu Phú Thanh Tây, p Yên Thanh, TP. Uông Bí, QN
Đã phê duyệt
số sản phẩm 8
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 05/06/2023
Số 97, tổ 21, khu 3, phường Trung Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 8
LỌC THÔNG TIN