SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NINH

Địa chỉ: Tầng 10, Toà Liên cơ quan số 3, Cột 8 - Phường Hồng Hà - TP Hạ Long - Quảng Ninh.
Email : snn@quangninh.gov.vn

Thông tin liên hệ

Gửi tới *
Họ tên *
Đơn vị *
Địa chỉ *
Số điện thoại *
Email *
Nội dung *