HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 21: SẢN XUẤT THUỐC, HÓA DƯỢC VÀ DƯỢC LIỆU
Ngày duyệt hồ sơ: 21/07/2022
Số 28, khu Bạch Đằng 1, phường Phương Nam, thành phố Hạ Long
Đã phê duyệt
số sản phẩm 9
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0128: Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Ngày duyệt hồ sơ: 05/08/2020
Tổ 4, khu 4C, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10: SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Ngày duyệt hồ sơ: 22/06/2024
Số nhà 76, tổ 8, khu 1, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 18/01/2024
Số nhà 66 đường Trần Quốc Nghiễn, tổ 3, khu 8, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 21: SẢN XUẤT THUỐC, HÓA DƯỢC VÀ DƯỢC LIỆU
Ngày duyệt hồ sơ:
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Ngày duyệt hồ sơ:
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01462: Chăn nuôi gà
Ngày duyệt hồ sơ:
Đã phê duyệt
LỌC THÔNG TIN