Trang chủ/ UBND Tỉnh Quảng Ninh/ Huyện Tiên Yên
HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0146: Chăn nuôi gia cầm
Ngày duyệt hồ sơ: 23/06/2020
Thôn Trung, xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0146: Chăn nuôi gia cầm
Ngày duyệt hồ sơ: 23/06/2020
Thôn Tềnh Pò - xã Phong Dụ - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 015 - 0150 - 01500: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
Ngày duyệt hồ sơ: 23/06/2020
Phố Long Tiên, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 46326: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
Ngày duyệt hồ sơ: 24/06/2020
tại Gia đÌnh, phố Đông Tiến II, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 46326: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
Ngày duyệt hồ sơ: 31/12/2020
Số 220, phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0146: Chăn nuôi gia cầm
Ngày duyệt hồ sơ: 09/11/2020
thôn Nà Buống, xã Điền Xá, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 032: Nuôi trồng thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 04/08/2022
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 014: Chăn nuôi
Ngày duyệt hồ sơ: 26/07/2022
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Ngày duyệt hồ sơ: 15/08/2022
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10101: Giết mổ gia súc, gia cầm
Ngày duyệt hồ sơ: 26/10/2022
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
LỌC THÔNG TIN