Trang chủ/ UBND Tỉnh Quảng Ninh/ Huyện Tiên Yên
HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10: SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Ngày duyệt hồ sơ: 05/04/2023
Cổng chợ Tiên Yên, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 16
Lĩnh vực kinh doanh chính: 46326: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
Ngày duyệt hồ sơ: 31/12/2020
Số 220, phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 6
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0146: Chăn nuôi gia cầm
Ngày duyệt hồ sơ: 23/06/2020
Thôn Trung, xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10109: Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ: 21/06/2024
Phố Tam Thịnh, Thị trấn Tiên Yên - Tiên Yên - QN
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 032: Nuôi trồng thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 04/08/2022
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10109: Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ: 11/07/2024
Đông Ngũ Hoa, xã Đông Ngũ - Tiên Yên - QN
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: 4632: Bán buôn thực phẩm
Ngày duyệt hồ sơ: 05/07/2024
Thị Trấn Tiên Yên - Tiên Yên - QN
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10109: Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ: 11/07/2024
Thị trấn Tiên Yên - Tiên Yên - QN
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10109: Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt
Ngày duyệt hồ sơ: 13/04/2023
Số 3, Phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 12/10/2022
Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
LỌC THÔNG TIN