HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ:
Huyện Hải Hà
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0127- 01270: Trồng cây chè
Ngày duyệt hồ sơ: 06/12/2019
Thôn 6, xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 7
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ:
Huyện Hải Hà
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Ngày duyệt hồ sơ:
Huyện Hải Hà
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 102 - 1020: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 06/12/2019
Trụ sở chính: Số nhà 127, Phố Chu Văn An, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 032: Nuôi trồng thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ:
Huyện Hải Hà
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 32: CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO KHÁC
Ngày duyệt hồ sơ:
Huyện Hải Hà
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1076- 10760: Sản xuất chè:
Ngày duyệt hồ sơ: 29/12/2021
thôn 8, xã Quảng Long, huyện Hải Hà , tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 46326: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
Ngày duyệt hồ sơ: 23/08/2023
Thôn 1, Quảng Minh, Hải Hà, Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 8
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Ngày duyệt hồ sơ: 24/08/2023
Thôn 5, Xã Quảng Thịnh, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 5
LỌC THÔNG TIN