Trang chủ/ UBND Tỉnh Quảng Ninh/ Thị xã Quảng Yên
HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0321: Nuôi trồng thủy sản biển
Ngày duyệt hồ sơ: 07/01/2022
Thôn 2, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 15
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 11/06/2024
Số 154, khu 6, phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 14
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 27/06/2023
Số 62, khu 8, đường Nguyễn Bình, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 12
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 26/10/2023
Thôn Vườn Chay, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên
Đã phê duyệt
số sản phẩm 8
Lĩnh vực kinh doanh chính: 4632: Bán buôn thực phẩm
Ngày duyệt hồ sơ: 19/01/2024
Thôn Núi Đanh, xã Tiến an, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 6
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 11/06/2024
Đã phê duyệt
số sản phẩm 5
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 11/06/2024
số 31 Quang Trung- phường Quảng Yên- tx Quảng Yên
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 11/06/2024
Thôn 5, xã Hiệp Hoà, tx.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 11/06/2024
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 102 - 1020: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 11/06/2024
Số 23 Trần Khánh Dư, Phường Quảng Yên, tx Quảng Yên, QN
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
LỌC THÔNG TIN