Trang chủ/ UBND Tỉnh Quảng Ninh/ Thị xã Quảng Yên
HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0321: Nuôi trồng thủy sản biển
Ngày duyệt hồ sơ: 07/01/2022
Thôn 2, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 15
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 27/06/2023
Số 62, khu 8, đường Nguyễn Bình, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 12
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 26/10/2023
Thôn Vườn Chay, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên
Đã phê duyệt
số sản phẩm 8
Lĩnh vực kinh doanh chính: 4632: Bán buôn thực phẩm
Ngày duyệt hồ sơ: 19/01/2024
Thôn Núi Đanh, xã Tiến an, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 6
Lĩnh vực kinh doanh chính: 10: SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Ngày duyệt hồ sơ: 29/03/2023
Thôn 1, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 05/09/2023
Số 181, Trần Hưng Đạo, khu 4, phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 102 - 1020: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 02/03/2020
Số 111, Lê Lợi, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh.
Đã phê duyệt
số sản phẩm 2
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01181: Trồng rau các loại
Ngày duyệt hồ sơ: 24/12/2021
Thôn 3 - Xã Hiệp Hòa - Thị Xã Quảng Yên - Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01461: Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm
Ngày duyệt hồ sơ: 06/12/2019
Khu Đồng Mát, phường Tân An, Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 102 - 1020: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 15/01/2020
Số 3, Ngõ 17, đường Quang Trung, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
LỌC THÔNG TIN