HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Ngày duyệt hồ sơ: 06/12/2019
Khu Đoàn Xá 1, Phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 23
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0112 - 01120: Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
Ngày duyệt hồ sơ: 06/12/2019
Hoàng Hoa Thám, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 14
Lĩnh vực kinh doanh chính: 105 - 1050 -10500: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Ngày duyệt hồ sơ: 14/01/2020
thôn Trại Thông, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 9
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1104: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Ngày duyệt hồ sơ: 06/12/2019
Cụm CN Kim Sen, Phường Kim Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 6
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0146: Chăn nuôi gia cầm
Ngày duyệt hồ sơ: 22/10/2020
Khu Xuân Cầm, Phường Xuân Sơn, Thị Xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Ngày duyệt hồ sơ: 07/01/2022
Xã Hồng Thái Tây, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ: 01/07/2022
Thôn Tân Thành, xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 1
Lĩnh vực kinh doanh chính: 105 - 1050 -10500: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Đìa Mối, xã An Sinh, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Cửa Phúc, xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0121: Trồng cây ăn quả
Ngày duyệt hồ sơ:
Thôn Đồng Ý, xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
LỌC THÔNG TIN