Trang chủ/ UBND Tỉnh Quảng Ninh/ Thị xã Đông Triều
HỒ SƠ CƠ SỞ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Số cơ sở tìm thấy:
Số sản phẩm:
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0112 - 01120: Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
Ngày duyệt hồ sơ: 06/12/2019
Hoàng Hoa Thám, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 25
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Ngày duyệt hồ sơ: 06/12/2019
Khu Đoàn Xá 1, Phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 23
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 22/11/2023
Phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 11
Lĩnh vực kinh doanh chính: 105 - 1050 -10500: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Ngày duyệt hồ sơ: 14/01/2020
thôn Trại Thông, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 9
Lĩnh vực kinh doanh chính: 1104: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Ngày duyệt hồ sơ: 06/12/2019
Cụm CN Kim Sen, Phường Kim Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 7
Lĩnh vực kinh doanh chính: 102 - 1020: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
Ngày duyệt hồ sơ: 06/10/2023
Tổ 2, khu Vĩnh Hải, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 6
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 21/07/2023
Tổ 3, khu Vĩnh Tuy, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 5
Lĩnh vực kinh doanh chính: 01: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Ngày duyệt hồ sơ: 16/11/2022
Số nahf 71 Tổ 2, Phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
Lĩnh vực kinh doanh chính: 0146: Chăn nuôi gia cầm
Ngày duyệt hồ sơ: 22/10/2020
Khu Xuân Cầm, Phường Xuân Sơn, Thị Xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Đã phê duyệt
số sản phẩm 4
Lĩnh vực kinh doanh chính: A - NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày duyệt hồ sơ: 13/07/2023
Số nha 05, khu 2, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Đã phê duyệt
số sản phẩm 3
LỌC THÔNG TIN