Cơ sở đã đăng ký
    08/03/2023
Thành phố Hạ Long
    20/12/2022
Thị xã Đông Triều
    05/12/2022
Huyện Vân Đồn
    16/11/2022
Thị xã Đông Triều
    01/11/2022
Thành phố Hạ Long
938 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    31/10/2022
Thành phố Hạ Long
    22/09/2022
Thành phố Uông Bí
    08/08/2022
Thành phố Uông Bí
    13/10/2021
Thành phố Cẩm Phả
    01/10/2021
Thành phố Cẩm Phả
10 Cơ sở
Cơ sở đã đăng ký
    21/07/2022
Thành phố Uông Bí
    17/11/2021
Huyện Bình Liêu
    05/12/2019
Thành phố Hạ Long
3 Cơ sở

SẢN PHẨM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Thể hiện sự trách nhiệm, nhằm minh bạch thông tin
mang lại lợi ích thiết thực cho nhà sản xuất và kinh doanh