Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hợp tác xã Kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp và xây dựng Thanh Thủy
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã Kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp và xây dựng Thanh Thủy
Mã số thuế
Điện thoại
0982.369.218
Email
Website
Hotline
0982.369.218
Địa chỉ
Thôn Nà Pá, xã Quảng An, huyên Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
FaceBook
Youtube
HỒ SƠ DOANH NGHIỆP