Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
HTX Thương mại dịch vụ và sản xuất Nông lâm thủy sản Tuấn Hùng
Tên giao dịch
Thương hiệu
HTX Thương mại dịch vụ và sản xuất Nông lâm thủy sản Tuấn Hùng
Mã số thuế
Điện thoại
01236.087.554
Email
Website
Hotline
01236.087.554
Địa chỉ
Thôn Đông- xã Dực Yên-huyên Đầm Hà-tỉnh Quảng Ninh
FaceBook
Youtube
HỒ SƠ DOANH NGHIỆP