Đã phê duyệt
Doanh nghiệp
Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong
Tên giao dịch
Thương hiệu
Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong
Mã số thuế
Điện thoại
0944476859
Email
Hotline
0944476859
Địa chỉ
Khu Đoàn Xá 1, Phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh
FaceBook
Youtube

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong Địa chi: Khu Đoàn Xá 1, phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều