Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp Cơ sở sản xuất chanh đào mật ong Anh Thiết
Tên giao dịch
Thương hiệu Cơ sở sản xuất chanh đào mật ong Anh Thiết
Mã số thuế
Địa chỉ hải hà
Điện thoại 0988113363
Email
Website
Hotline 0988113363

Hồ sơ doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

Sản phẩm

Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc hàng hóa tỉnh Quảng Ninh

Bản quyền dữ liệu thuộc về Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Đơn vị đầu mối vận hành: Sở Nông nghiệp và PTNT

Thực hiện nhiệm vụ tại: Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 19/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ: Tầng 10, Toà Liên cơ quan số 3, Cột 8 - Phường Hồng Hà - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại: +84.2033.835.661 - Fax: +84.2033.835.661

Email: snn@quangninh.gov.vn

Đơn vị cung cấp dịch vụ phần mềm: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển