Danh sách Doanh nghiệp thuộc Thành phố Cẩm Phả quản lý

Trạng thái:
Lĩnh vực KD:
Phường xã:
Số doanh nghiệp tìm thấy: 9
Số sản phẩm: 9
Sản phầm đặc trưng: Ngành nông nghiệp
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Hàu Thái Bình Dương
Sản phầm đặc trưng: Ngành nông nghiệp
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Hàu Thái Bình Dương
Sản phầm đặc trưng: Bia, Rượu, cồn & đồ uống có cồn
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Rượu nếp Bàng Trường
Sản phầm đặc trưng: Ngành công thương
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Rượu nếp Hà Chí Thân
Sản phầm đặc trưng: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩn nông lâm thủy sản và muối
Đã cấp mã Số sản phẩm: 1
Chả mực Việt Hoàng
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản và muối
Đã cấp mã Số sản phẩm: 2
Chả cá
Chả mực
Sản phầm đặc trưng: Sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản và muối
Đã cấp mã Số sản phẩm: 2
Chả cá
Giò lụa
Sản phầm đặc trưng: Sản phẩm có nguồn gốc thủy sản
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 0
Sản phầm đặc trưng: Chưa phân loại
Chưa cấp mã Số sản phẩm: 0

Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc hàng hóa tỉnh Quảng Ninh

Bản quyền dữ liệu thuộc về Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Đơn vị đầu mối vận hành: Sở Nông nghiệp và PTNT

Thực hiện nhiệm vụ tại: Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 19/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ: Tầng 10, Toà Liên cơ quan số 3, Cột 8 - Phường Hồng Hà - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại: +84.2033.835.661 - Fax: +84.2033.835.661

Email: snn@quangninh.gov.vn

Đơn vị cung cấp dịch vụ phần mềm: Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển